Апатқа ұшырадыңыз ба?

Попали в аварию?

Insurance Claim

Нұсқауларды орандаңыз:

Следуйте инструкции:

Орныңыздан қозғалмаңыз (көлікті орнынан қозғалтпаңыз).
Оставайтесь на месте (не двигайте машину с места).

«Basel» (Базель) сақтандыру компаниясына 7530 нөміріне хабарласыңыз, болған оқиға туралы хабарлаңыз және одан әрі әрекет ету туралы кеңес алыңыз.

Позвоните в страховую компанию «Basel» (Базель) на номер 7530 сообщите о происшествии и получите консультацию по дальнейшим действиям.

Жол полициясын (9102) шақырыңыз, қажет болған жағдайда жедел жәрдемді (9103) шақырыңыз.

Вызовите дорожную полицию (9102) при необходимости вызовите скорую помощь (9103).

Полиция қызметкерлерімен қажетті құжаттарды толтырыңыз:

 • Әкімшілік құқықты бұзушылық туралы хаттама;
 • Апат диаграммасы.
 • Дұрыстығын тексеріңіз.
 • Оформите с сотрудниками полиции необходимые документы:

 • Протокол об административном правонарушении;
 • Схема происшествия.
 • Проверьте правильность их заполнения.
 • ЖКО Қатысушыларының мәліметін кез-келген қолжетімді жолмен жазып алыңыз:

 • ЖКО Қатысушысының ЖСН-ы.
 • ЖКО Қатысушысының аты-жөні.
 • ЖКО Қатысушы көлігінің мемлекеттік нөмірі.
 • ЖКО Қатысушысының телефон нөмірі.
 • Любым доступным образом запишите данные Участников ДТП:

 • ИИН Участника ДТП.
 • ФИО Участника ДТП.
 • Гос.номер ТС участвовавшего в ДТП.
 • Контактный номер Участника ДТП.
 • Оқиға болған сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей, оқиға туралы компанияның сайтында basel.kz хабарлаңыз

  Сообщите о происшествии на сайте компании basel.kz, но не позднее трех рабочих дней с момента происшествия

  Заявить о страховом случае

  «Basel» (Базель) СК қызметкерлерінен сіздің одан арғы әрекетіңіз туралы хабарламаны күтіңіз.

  Ожидайте сообщение от сотрудников СК «Basel» (Базель) о Ваших дальнейших действиях.